Wakacje w pełni, ale o przyszłości warto pomyśleć.

Poniżej zamieszczamy link do listy podręczników dla klasy pierwszej oraz drugiej.

PODRĘCZNIKI

Uczniowie klasy trzeciej kontynuują naukę zgodnie z podanymi już wcześniej wytycznymi nauczycieli.

 

Piątek, 30 czerwca 2017 to dla wielu szczególny dzień. Ogłoszono wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego. O godz. 9.00 ukazały się opracowania wyników maturalnych dla całego kraju oraz poszczególnych województw.

Nasza szkoła, która gromadzi uczniów zdolnych i prawie zdolnych, cieszy się, że wszyscy mają otwarty start na uczelnie wyższe i policealne. Wszyscy tegoroczni maturzyści w liczbie 21 zdali egzamin dojrzałości.

Ukazał się kolejny numer szkolnej gazetki "Vita nostra".

Odnaleźć w nim można słowa refleksji nt. musicalu "Notre Dame de Paris" spisane ręką Mikołaja Jędrzejczyka oraz Pawła Laskowskiego. Wspomnienia z wycieczek szkolnych przekazują Miachł Kawczyński i Julian Gołębiewski. Uczniowie piszą o podróżach, przygodach i nowoodkrytych miejscach w Karpaczu oraz Rzymie. O tegorocznych absolwentach wypowiada się Aron Kumor. Skądinąd zamieszczono również tablaux Absolwentów 2017 w samym środku periodyka. Błażej Mosińki, który rok szkony spędził na wymianie w USA dzięki programowi FLEX, dzieli się spostrzeżeniami z życia młodych ludzi zza oceanu.

Swoje pasje opisali nasi uczniowie: Michał Osowski Lotnictwo wymaga pokory, Szymon Kruzel Deskorolka oraz Mój Poe (rzecz o ptasznikach), a także Mateusz Ostrowski Przygotowanie do sezonu... motorowego. O kobietach na froncie pisze pasjonat wojskowości Michał Sławski.

"Vita nostra" jawi się więc jako idealna lektura do czytania w cieniu wakacyjnej lipy :)

W czwartkowe popołudnie podsumowaliśmy tegoroczne osiągnięcia naukowe.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/17 rozpoczęła się o godz. 15.00 Mszą świętą, której przewodniczył J.E. Ks. Bp Piotr Krupa. W nawiązaniu do czytania z Listu św. Pawła Ap. do Galatów kaznodzieja zachęcał nas, byśmy żyli według ducha, a nie według ciała. Proponował, by po wieczornej modlitwie czynić rachunek sumienia, na ile danego dnia żyłem duchem, a na ile skupiałem się na pragnieniach ciała. Ks. Biskup przedstawił dwie postaci, które obrazowały różnorodne postawy: Judasza i Piotra - apostołów. Jeden skupił się na pragnieniach przyziemnych, gdy się opamiętał, było już za późno, stracił wszystko. Drugi, mimo upadku, powstał i w momencie swojej męczeńskiej śmierci zwyciężył duchem, wygrał życie wieczne ze swoim Mistrzem.

W czwartek, 22 czerwca, rozegrano pasjonujący mecz w piłkę nożną między uczniami klasy II oraz klasy I.

Tłumnie przybyli kibicować koledzy z internatu. Wspierali zawodników dopingiem, postawą, a niekiedy i modlitwą.

W pewnym momencie miało już dojść do zamieszek spowodowanych trudną oceną zaistniałej sytuacji podbramkowej. Wkroczyły służby porządkowe, a dzięki monitoringowi zdjęciowemu, bramka nie została uznana.

Koniec końców zwyciężyła drużyna klasy I wynikiem 2 : 1.

Ostatnie dni roku szkolnego zazwyczaj przybierają luźniejszą formę. Jest to czas rozmów, podsumowania, czas spotkań.

We wtorkowy wieczór w gronie uczniów Collegium odprawili Mszę św. tegoroczni neoprezbiterzy ks. Dawid Suchomski i ks. Dawid Tyborski, absolwenci naszego liceum.