W tym roku szkolnym dołączyliśmy do uczestników II edycji Maratonu dla szkół ponadgimnazjalnych „Na literackim szlaku” (pod takim hasłem odbywały się zawody). Spędziliśmy całe 6 miesięcy czytając, rozwiązując testy i zbywając punkty.

14 maja 2017 roku klasa I Collegium Marianum udała się na wycieczkę. Nasze kroki skierowaliśmy do Karpacza – malowniczego miasta położonego w centrum Karkonoszy. Wokół niego roztaczają się piękne góry, nad którymi góruje Śnieżka. Podróż pociągiem z Tczewa zajęła nam dziewięć godzin.

Pierwszego dnia po przyjeździe zameldowaliśmy się w pensjonacie ,,Pegaz” – małym hoteliku w Karpaczu Górnym. Miejsce nieco oddalone od centrum miasta, jednak ze swoistym urokiem – spokój, cisza, świeże powietrze oraz widok na góry. Zwiedzanie samego Karpacza rozpoczęliśmy od świątyni Wang, a zakończyliśmy na odwiedzeniu centrum miasta i chwili na posiłek.

W piętek i sobotę (02 i 03 czerwca) odbywała się w naszym liceum XIII ogólnopolska konferencja naukowa "Język - szkoła - religia" pod hasłem Dialogując z Innym.

Wśród wielu interesujących referatów warto zauważyć przynajmniej niektóre.

Pani prof. dr hab. Izabela Kępka przedstawiła Tego, który łączył... - o Janie Pawle II w piosenkach religijnych. O języku i stylu homilii oraz kazań ks. K. Marcyńskiego mówiła Pani prof. dr hab. B. Matuszczyk w referacie Dialogując z innym - dorosłym, młodym, dzieckiem. Rola religii jako wsparcie w nawiązaniu dialogu z Bogiem była głównym motywem wystąpienia Pani dr A. Rayzacher-Majewskiej, które opatrzono ciekawym hasłem Rozmawiać z Niewidzialnym. Modlitwy poetyckie Juliasza Słowackiego jako dialog z Innym ukazała Pani dr Monika Kulesza. Krótką "rozprawę" o Marii Magdalenie między katolikiem, protestantem a prawosławnym zaprezentowała Pani mgr Małgorzata Chuk.

Bogactwo myśli, podjętych tematów z przeróżnych dziedzin nauki, które połączył DIALOG Z INNYM, stało się źródłem inspiracji, natchnień i motywów łączących język, szkołę i religię.

Podstawą zakwalifikowania kandydata do nauki w Liceum Katolickim Collegium Marianum jest świadectwo ukończenia gimnazjum, wynik testów gimnazjalnych i rozmowy kwalifikacyjnej.

Terminy:
• do 22 czerwca 2017 - Składanie dokumentów.
• 24 czerwca 2017 - Rozmowa kwalifikacyjna; dostarczenie oryginałów lub potwierdzonych kopii świadectw ukończenia gimnazjum i potwierdzonych kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Kopie muszą być potwierdzone przez dyrektora gimnazjum, które ukończył kandydat.
• 26 czerwca 2017, godz. 9.00 - Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły z zaznaczeniem punktacji oraz podanie progu punktowego.

Spektakl na postawie „Kubusia Fatalisty i jego pana” Denisa Diderota
wystawiony przez uczniów klasy drugiej
z okazji zjazdu absolwentów i zakończenia nauki w Collegium klas trzecich

Osoby:

Kubuś Fatalista – Bartek Załucki

Pan – Julian Gołębiewski

Kramarz (Żyd) – Kacper Morawski - Jaswal

Sędzia – Krzysztof Posorski

Tłum – Aron Kumor, Cezary Młyński, Stanisław Młyński, Ignacy Szymański

Reżyseria – Mateusz Marchlewski

Scenariusz – Helena Serocka

Oprac. Muzyczne – Karol Morawski-Jaswal

Dźwięk – Paweł Wilczewski 

„Śladami legend Romualda Frydrychowicza” (nota bene absolwenta naszej szkoły), taki podtytuł noszą nasze warsztaty informatyczno-interdyscyplinarne, które odbywają się jeden raz w tygodniu w projekcie „Nowoczesna Szkoła” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Uczniowie odnajdują i prezentują legendy związane z okolicznymi pomnikami przyrody, bądź ciekawymi formami terenu. Dodatkowo uczestnicy warsztatów biorą udział w koncertach, słuchając m.in. średniowiecznego chorału gregoriańskiego. Uczestniczyliśmy także w wykładach na temat badań archeologicznych, które rozbudziły w nas ciekawość, chęć poszukiwań, odkrywania i badania okolicznych terenów.