W piątkowe słoneczne przedpołudnie, dnia 12 maja, przed budynkiem naszej szkoły odbył się piknik ekologiczno-naukowy.

Zaproszeni przez Pana prof. R. Deskę goście prezentowali różne aspekty bycia pro eko.

Dla najmłodszych odbyły się konkursy plastyczne oraz ćwiczenia z segregacji odpadów.

Sesja trwa, choć niektórzy już skończyli wszystkie egzaminy maturalne i czekają na wyniki.

Matematyka jednak za nami.

Ruszyły. Z wielkim hukiem, napięciem i emocjami. Rozpoczęliśmy czas egzaminów maturalnych.

W tej sesji egzaminacyjnej o jak najlepsze wyniki starać się będzie 21 maturzystów.

Dzisiaj, 04 maja, pozytywne wrażenia towarzyszyły absolwentom, ponieważ na maturze z języka polskiego pojawił się temat bliski każdemu praca. Do tego teksty o zanikających językach oraz Henryku Sienkiewiczu zostały dobrze odebrane przez egzaminowanych. Nie mogło zabraknąć Wesela Wyspiańskiego. Popołudniowa sesja z poziomu rozszerzonego skupiła się na pojęciu cnoty lub groteski (dwa tematy do wyboru).

Jutro matematyka, a w kolejnych dniach język angielski, niemiecki, chemia, biologia, geografia, wos, historia, fizyka... ufff

Damy radę!!!

"W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem" pisał św. Paweł do Tymoteusza.
Nadszedł dzień ukończenia szkoły przez uczniów klas trzecich. Wraz z rodzicami, rodzeństwem, bliskimi i przyjaciółmi w gronie uczniów i nauczycieli abiturienci zgromadzili się w kaplicy, by wspólnie z Ks. Biskupem Ryszardem Kasyną, który prowadzi Collegium Marianum, podziękować spędzone w murach uczelni lata.
W swojej homilii Ks. Biskup wskazywał aspekty bycia świadkiem, m.in. życia w prawdzie i poddaniu się Duchowi. Życzył naszym uczniom, by stali się prawdziwymi świadkami, również świadkami wiary.

"Prawdziwie niezwykła jest ta Noc, w którą jaśniejące Światło zmartywchwstałego Chrystusa zwycięża moc mroków zła i śmierci oraz rozpala na nowo w sercach ludzi nadzieję i radość." św. Jan Paweł II

Chrystus Pan zwycięsko przeszedł przez bramę śmierci i powrócił żywy, aby móc nas prowadzić do Ojca w niebie. Niech ta radość, która towarzyszyła apostołom, rozpala i nas, abyśmy dzielilii się nią z innymi. Ujrzawszy Pana w drugim człowieku, podarujmy mu cząstkę siebie.

W imieniu wspólnoty Liceum Collegium Marianum

ks. Arkadiusz Ćwikliński

Czwartek, 6 kwietnia dla 4. uczniów: Szymona Ostrowskiego Pawła Wieckiego Roberta Pilarskiego i Krystiana Rinka upłynął pod hasłem  życia i twórczości naszego Papieża, bowiem wzięli oni udział w XII Konkursie Prozy i Poezji Jana Pawła Burs i Internatów Województwa Pomorskiego.
W ramach tegoż Konkursu odbył się test z biografii św. Jana Pawła II, w którym Szymon Ostrowski zdobył III miejsce.
Recytatorzy, jeszcze przed prezentacją swoich tekstów, uczestniczyli w warsztatach poetyckich. Już w bezpośrednich zmaganiach Krystian Rink zajął III miejsce.
Gratulujemy!
W  Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie spędziliśmy prawie cały dzień. Do szkoły wróciliśmy już po kolacji.
hs