Styczeń to w naszych rodzinnych parafiach czas spotkań duszpasterskich.

W naszej wspólnocie na każdy dzień nowego roku, na nasze radości i troski, pracę i zabawę błogosławieństwa udzielił ks. kan. Andrzej Szopiński, który przed laty był dyrektorem Collegium.

Po wspólnej modlitwie i świątecznej wieczerzy, ze śpiewem kolęd ks. Andrzej odwiedził mieszkańców internatu w swoich pokojach.