W miniony weekend, od 16 do 18 września odbywał się w Pelplinie Jarmark Cysterski. Z różnych stron Europy przybyli zaproszeni goście. Prym wiódł włodarz naszego miasta, który przekazał okoliczne ziemie we władanie cystersom. Ci zajęli się uprawą roli i krzewieniem chrześcijaństwa wśród miejscowej gawiedzi. Obrazki historyczne z zamierzchłych czasów dawnych wieków mieszały się ze współczesną kulturą i obyczajami ludzkimi. Ulice pelplińskie tłumie wypełniły orszaki rycerzy i dam, kramów jarmarcznych sprzedających mydło i powidło.

Sobotni dzień był przeznaczony na zabawy, konkursy i turnieje. Wystartowali w nich reprezentanci Collegium. W Historycznym Konkursie Wiedzy o Cystersach udział wzięli Marcin Kleinszmidt i Jacek Makowski. Do konkursu literackiego "Cystersi" przystąpili Robert Pilarski i Michał Sławski. Drużynę rycerzy toczących zaciekły bój w różnych szrankach stanowili: Krzysztof Posorski, Julian Gołębiewski, Michał Sławski, Paweł Wilczewski i flagowy Bartosz Załucki. U boku rycerzy stanęły zaprzyjaźnione damy.

Jarmarcznym targom towarzyszyły także spektakle historyczno-edukacyjne jak chociażby "Kronika Cysterska. Świętych obcowanie". Odbył się przemarsz zaproszonych gości i przegląd zespołów muzyki dawnej. Wszystko to w cieniu bodaj najpiękniejszej średniowiecznej polskiej katedry.

W uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego, kiedy obchodzimy odpust tytularny naszej szkolnej kaplicy, miała miejsce uroczysta inauguracja roku szkolnego 2016/2017 połączona z obchodami 180-lecia utworzenia Collegium Marianum.

O godz. 10.00 Jego Ekscelencja Ks. Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna odprawił Mszę świętą w Bazylice Katedralnej, gdzie zgromadziła się wspólnota szkoły, jej absolwenci, sympatycy oraz zaproszeni goście. W homilii Ks. Biskup zauważył między innymi, że krzyż na ścianie domu nie oznacza, iż mieszkają w nim ludzie wierzący, że krzyż wbity w ziemię kraju nie oznacza, że panuje w nim chrześcijaństwo. Krzyż jawi się jako znak prowadzący do Jezusa. Krzyż także jako symbol cierpienia stał się udziałem większości wykładowców naszej szkoły w 1939 r. W homilii została także przypomniana historia Collegium.

Dalsza część uroczystość odbyła się w sali gimnastycznej, która przeszła w minionym roku szkolnym kapitalny remont dachu.

Na początku ks. dyrektor Arkadiusz Ćwikliński powitał zgromadzonych gości, wśród których byli: marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, wicestarosta powiatu tczewskiego Witold Sosnowski, burmistrz miasta i gminy Pelplin Patryk Demski, kurator oświaty w Gdańsku Monika Kończyk i wielu, wielu znamienitych gości.

Ks. Artur Pukownik przypomniał dzieje Collegium Marianum, sięgając do źródeł, przyczyn powstania szkoły. Nakreślił historię czasu zaborów, okresu międzywojennego, pelplińskiej jesieni ’39. Wspomniał losy powojenne szkoły koedukacyjnej, niższego seminarium duchownego, zamknięcie szkoły przez władze komunistyczne w 1961 i ponownej reaktywacji w roku 2000.

Sprawozdanie z działalności szkoły w roku szkolnym 2015/2016 opatrzone bogatym zbiorem fotografii ukazało trzy filary, na których wznosi się szkoła: uczniów, nauczycieli i pracowników. Został przedstawiony również wkład w formację naukową (lekcje, konkursy, wycieczki), religijną (życie duchowe) i charytatywną (akcje otwarte na dobro drugiego człowieka).

Podczas uroczystości ślubowanie złożyło 19 uczniów klasy pierwszej, zostały wręczone nagrody dyrektora szkoły oraz wygłoszone okolicznościowe przemówienia. Tego dnia miała miejsce prezentacja nowej książki o historii naszej szkoły oraz nowego numeru gazetki „Vita nostra”. 180-lecie szkoły uświetnił koncert zespołu „Na cały głos”.

Zachęcamy do posłuchania relacji na stronach radia GŁOS:

oraz obejrzenia fragmentu Panoramy w TVP 3 Gdańsk, która objęła patronat nad naszym wydarzeniem:

W Pelplinie, w czwartkowy poranek o godz. 9.00 zgromadzili się uczniowie okolicznych szkół, by wspólną modlitwą rozpocząć rok szkolny. Wydarzenie zapisuje się w historii regionu, bowiem było połączone z krajową inauguracją roku szkolnego. Zagościła wśród nas Pani Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.

Mszy świętej w pelplińskiej katedrze przewodniczył ks. biskup Wiesław Śmigiel. Przypomniał o tym, że każdy z uczniów otrzymał talenty. Wszyscy uczniowie są zdolni, lecz każdy zgodnie z własnymi zainteresowaniami. Szkoła natomiast ma przekazywać solidną wiedzę, uczyć karności, uzdalniać do współpracy i zgody dla dobra wspólnego. Szkoła ma przekazać wartości i ideały nie przez wykład, ale przez przykład.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Rudnie, gdzie miejscowemu Zespołowi Kształcenia i Wychowania nadano imię H. Sienkiewicza oraz przekazano sztandar. Pani minister w swoim przemówieniu wspomniała o przeprowadzanej reformie szkolnictwa, możliwości arbitrażu wyników maturalnych i wielu innych wprowadzanych zmianach. Rok szkolny 2016/2017 ogłosiła rokiem wolontariatu.

Wszystkim uczniom wszelakich typów szkół życzymy dobrego startu!

Collegium Marianum i Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej rozpoczęły współpracę w celu podwyższenia jakości edukacji naszych uczniów i przygotowania ich do studiowania.

Współpraca obejmie konsultowanie programów edukacyjnych, przepływ informacji nt. studiów na PG, organizowanie konkursów i olimpiad z zakresu wiedzy technicznej, prowadzenie wykładów dla uczniów oraz zajęć edukacyjnych, innowacyjnych i eksperymentalnych.

Warto nadmienić, że nauczycielem matematyki w Collegium jest także dr Stanisław Domachowski z Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość PG.

W tym roku mija 180 lat od powstania Collegium Marianum i 15 lat od wznowienia jego działalności po okresie komunistycznym.

Uroczystości jubileuszowe odbędą się 14 września 2016 r. - w dzień Podwyższenia Krzyża Świętego, czyli odpust szkolnej kaplicy.

W programie:

10.00 - Msza święta
pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa dra Ryszarda Kasyny
11.30 - spektakl teatralny
12.00 - sesja inauguracyjna
- powitanie gości,
- ślubowanie uczniów klasy I,
- okolicznościowy referat
13.30 - obiad
14.00 - koncert jubileuszowy
15.30 - popołudnie wspomnień
17.30 - nawiedzenie grobów profesorów Collegium
18.30 - ognisko

Od roku szkolnego 2016/2017 wdrażamy nowy dziennik elektroniczny.

Wygodny, nowoczesny, prosty i intuicyjny w obsłudze, o czym zapewnia jego producent.

Już dziś można się zapoznać z jego funkcjami TUTAJ.

Aby korzystać z e-dziennika potrzebny będzie adres poczty elektronicznej (e-mail).