Od roku szkolnego 2016/2017 wdrażamy nowy dziennik elektroniczny.

Wygodny, nowoczesny, prosty i intuicyjny w obsłudze, o czym zapewnia jego producent.

Już dziś można się zapoznać z jego funkcjami TUTAJ.

Aby korzystać z e-dziennika potrzebny będzie adres poczty elektronicznej (e-mail).

Siedzi policjant w przedziale pociągu i czyta książkę. Co pewien czas wykrzykuje.
- Coś podobnego!
- Nie wiedziałem!
- Niewiarygodne!
- Nigdy bym nie przypuszczał!
Wreszcie jeden ze współtowarzyszy podróży nie wytrzymuje:
- Co pan czyta takiego ciekawego?
- Słownik ortograficzny.

SłOwNiKi, PodRęCzNikI, KsIążKi
na nadchodzący nowy rok szkolny TUTAJ

Damian Świeczkowski, który ukończył Collegium Marianum w 2009 roku, jest obecnie doktorantem dr. hab. Miłosza Jaguszewskiego z I Kliniki Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W czerwcu został wyróżniony w ogólnopolskim konkursie „Wprost“ Młodzi Zdolni – Mój Pomysł dla Polski za projekt „Poprawa jakości stosowania leków wyzwaniem polskiej kardiologii“.

Mgr farm. Damian Świeczkowski jest specjalistą informacji medycznej i naukowej, zawodowo związanym z wydawnictwem medycznym Via Medica. Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych oraz kilkudziesięciu artykułów popularnonaukowych i edukacyjnych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół farmacji społecznej, praktycznej, zagadnień związanych z przestrzeganiem zaleceń terapeutycznych, monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii oraz polityki lekowej.

za: Gdański Uniwersytet Medyczny

27 czerwca 2016 roku w Pelplinie przyznano stypendia im. Franciszka, Ryszarda i Jana Chryzostoma Ornassów.
Uczniowie, zainteresowani stypendium, do swojego wniosku musieli dołączyć pracę na temat „Co Ciebie w pelplińskiej katedrze szczególnie zainteresowało, zadziwiło, a co jest w niej pięknego, może tajemniczego".

Kapituła postanowiła przyznać stypendia na nowy rok szkolny 7 osobom, wśród których znajduje się nasz uczeń Błażej Ćwikliński.

Wręczenie stypendiów odbędzie się w piątek, 9 września 2016 roku w Pelplinie.

Programowi stypendialnemu patronują tak wielkie postacie jak:
- Franciszek Ornass, nauczyciel w Rajkowach w okresie przedwojennym, walczący w obronie Kępy Oksywskiej w 1939 roku, rozstrzelany w obozie koncentracyjnym  Stutthof;
- Ryszard Ornass działacz Polonii na terenie Wolnego Miasta Gdańska, wysiedlony w 1939 r. do Generalnej Guberni, gdzie podjął współpracę z miejscową partyzantką AK, co przypłacił rozstrzelaniem w Bodzentynie
- oraz Jan Chryzostom Ornass, wybitny prawnik, który jako jeden z dwóch spośród sędziów na Pomorzu w 1918 r. opowiedział się za Polską i kierował Komisją Plebiscytową z udziałem S. Żeromskiego i J. Kasprowicza.

Fundatorami stypendium są potomkowie zasłużonej dla ziemi pelplińskiej rodziny Ornassów: Teresa Thiel–Ornass z synami Marcinem Ornass-Kubackim i Hubertem Ornass-Kubackim oraz inne osoby prywatne.

za: Stowarzyszenie Miłośników Pelplina

Rozpoczęły się wakacje. Błogi czas oderwania od lekcji, nauki, szkoły i dzwonków. Będzie można teraz legalnie wylegiwać się do południa, a u niektórych całoroczne nicnierobienie przedłuży się o kolejne dwa miesiące ;P

Uroczystość zakończenia roku szkolnego miała miejsce w czwartek, 23 czerwca. O godz. 15.00 pod przewodnictwem ks. Andrzeja Szopińskiego została odprawiona dziękczynna Msza święta. Kaznodzieja dość przewrotnie, można powiedzieć intrygująco, we wstępie powiedział, że nic nie ma sensu. Udowadniał tę tezę różnymi argumentami, by na koniec odkryć nam sens wszystkiego oraz bezsensowność bezsensowności.

Oficjalna część uroczystości zgromadziła uczniów, rodziców, nauczycieli, wychowawców i zaproszonych gości w sali 202. Po słowach powitania ks. dyr. Arkadiusz Ćwikliński poprosił o wręczenie nagród dla najlepszych uczniów naszej szkoły, które zostały ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin Pana Patryka Demskiego. Z rąk Grzegorza Kiliana otrzymali je:
- Błażej Mosiński;
- Błażej Ćwikliński;
- Aron Kumor.

Następnie wychowawcy poszczególnych klas wręczyli upragnione świadectwa. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali:
- z klasy I: Błażej Mosiński, Aron Kumor i Mateusz Marchlewski;
- z klasy IIa: Błażej Ćwikliński i Jerzy Dziemiński;
- z klasy IIb: Patryk Klapczyński.

Ostatnie tygodnie roku szkolnego to również czas zasłużonego relaksu i zwiedzania nowych miejsc.

Klasa IIa pod czujną opiekę ks. Arkadiusza wyruszyła w poniedziałkowy poranek zwiedzać Wenecję Północy, stolicę Dolnego Śląska, Wrocław.

Wrocław jest bardzo urokliwym miastem. Swoisty klimat tworzy Rynek - jeden z największych placów targowych w naszym kraju po Krakowie i Olecku. Na nim wznosi się późnogotycki Ratusz, a otacza rząd kamienic - wśród nich charakterystyczne domki Jaś i Małgosia. Liczne kościoły wraz z katedrą św. Jana Chrzciciela na Ostrowie Tumskim nadają duchowego charakteru temu miastu. Warto wspomnieć, że we Wrocławiu spoczywa bł. Czesław - dominikanin, który swoim duchowym wstawiennictwem ocalił miasto podczas najazdu Mongołów w 1241 r. Stolica Dolnego Śląska może się poszczycić także najstarszym ogrodem zoologicznym, w którym prezentuje się około 1130 gatunków zwierząt.

Kolejnym miejscem na trasie wycieczki jest Kłodzko. Podziwiamy średniowieczny układ urbanistyczny miasta, bastionową twierdzę, renesansowe i barokowe kamienice oraz gotycki most powiązany stylistycznie z praskim mostem Karola.

Klasa I ze swoim wychowawcą Janem Wiśniewskim postanowiła aktywnie spędzić czas wycieczki. Trzy dni spływu rzeką Wdą stanowią nie lada wyzwanie i atrakcję. Pierwszy odcinek z Borska do Czarnej Wody dla wielu z nas był okazją do sprawdzenia swoich umiejętności i kondycji. Dwukrotnie należało przenieść kajaki, by kontynuować spływ i podziwiać krajobrazy. Drugi dzień wiązał się z pokonaniem odcinka Czarna Woda - Czarne, a kolejny do rekreacyjne 9 kilometrów z Czarnego do miejscowości Osowo Leśne (Most). Wiele atrakcji zapewniły nam wspólne ogniska i biwakowanie w namiotach. Niektórych mimo wysiłku fizycznego nie opuszczały siły i dobry humor.