Tradycyjnie 14 dzień września obchodzony jest uroczyście we wspólnocie szkoły Collegium Marianum. Wiąże się on z uroczystością Podwyższenia Krzyża Świętego przeżywaną w szkolnej kaplicy oraz z uroczystym rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

O godz. 10.00 świętowanie rozpoczęliśmy Mszą świętą sprawowaną przez J.E. Ks. Bpa Wiesława Śmigla. W słowie wprowadzającym do liturgii Ks. Biskup wspomniał, że początek każdego dzieła, wielkiego działa zawierzamy Panu Bogu, bowiem jeśli domu Pan nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą (Ps 127).

W okolicznościowym kazaniu usłyszeliśmy, że szkoła ma swój program, swojego patrona, zasady, ducha. Szkoła to szczególna wspólnota formacyjna; każda ma coś istotnego, coś, co ją wyróżnia. Collegium Marianum wyróżnia nie tylko jej charakter katolicki, ale także wielka historia i tradycja, wychowanie w duchu chrześcijańskim i w polskości, o czym świadczy to, że trudnych czasach w tej szkole żyła Polska w języku, duchu i wierze.

Tłumy kibiców przybyły wraz z posiłkami na długo oczekiwany mecz piłki nożnej.

Naprzeciw siebie stanęły dwie drużyny: studentów Wyższego Seminarium Duchownego i uczniów Collegium Marianum.

Zacięta walka rozegrała się w poniedziałkowy wieczór 11 września o godz. 18.30.

Wystarczyła godzina, aby z wynikiem 7 : 4 drużyna naszej szkoły otrzymała laur zwycięstwa.

Gole zdobyli: Jakub, Paweł, Maciej, zaś bramki dzielnie bronił Wojciech.

W piątek, 08 września 2017 r. wręczono stypendia im. Franciszka, Ryszarda i Jana Chryzostoma Ornassów. W XII edycji wzięli udział uczniowie naszej szkoły, którzy przedłożyli swoje prace na temat „Pamiętając, że budowle i miejsca mają swoją historię i znaczenie w życiu lokalnych społeczności, zaprezentuj swoją opowieść o takiej budowli lub o takim miejscu w najbliższej okolicy”.
Stypendia przyznano:
- Dominikowi Milczewskiemu (uczęszczał do klasy pierwszej CM w minionym roku szkolnym);
- Krzysztofowi Posorskiemu (uczęszczał do klasy drugiej CM);
- Błażejowi Ćwiklińskiemu (uczęszczał do klasy trzeciej CM).

Wszystkim gratulujemy!

Bilety kupione, bagaż spakowany, odprawa zrobiona...

Startujemy w nowy rok szkolny!

Po kolei:

czwartek, 31 sierpnia 2017
- godz. 11.00 - Rada pedagogiczna

piątek, 01 września 2017
- do godz. 16.00 - przyjazd uczniów klasy pierwszej
- godz. 17.00 - spotkanie z rodzicami

niedziela, 03 września 2017
- do godz. 21.00 - przyjazd do internatu uczniów klasy drugiej i trzeciej

poniedziałek, 04 września 2017
- godz. 8.00 - lekcje

czwartek, 14 września 2017
- godz. 10.00 - Msza święta z okazji odpustu Podwyższenia Krzyża Świętego
- godz. 11.15 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
- godz. 12.30 - spotkanie przy stole

Wakacje w pełni, ale o przyszłości warto pomyśleć.

Poniżej zamieszczamy link do listy podręczników dla klasy pierwszej oraz drugiej.

PODRĘCZNIKI

Uczniowie klasy trzeciej kontynuują naukę zgodnie z podanymi już wcześniej wytycznymi nauczycieli.

 

Piątek, 30 czerwca 2017 to dla wielu szczególny dzień. Ogłoszono wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego. O godz. 9.00 ukazały się opracowania wyników maturalnych dla całego kraju oraz poszczególnych województw.

Nasza szkoła, która gromadzi uczniów zdolnych i prawie zdolnych, cieszy się, że wszyscy mają otwarty start na uczelnie wyższe i policealne. Wszyscy tegoroczni maturzyści w liczbie 21 zdali egzamin dojrzałości.