W czwartek (26.11.2015) grupa uczniów wraz z naszym matematykiem ks. Piotrem brała udział w wydarzeniu "Matematyka jako ważny składnik kultury i cywilizacji". Impreza została przygotowana przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. O godz. 9.00 uczestniczyliśmy w warsztatach poświęconych proporcjonalności "Wprost, odwrotnie, a może wcale". Było i doświadczenie, i kilka zadań do rozwiązania. Dzięki projekcji filmu poznaliśmy sylwetkę Stefana Banacha, wybitnego polskiego matematyka ze szkoły lwowskiej.

Korzystając z okazji udaliśmy się także na Wydział Chemii UG, gdzie doktorantka Joanna Pranczk pokazała nam nowoczesny budynek z jego salami wykładowymi, pracowniami komputerowymi i laboratoriami.

W samo południe uczestniczyliśmy w prezentacji o kierunkach: matematyka finansowa i ekonomiczna. Pozwoliło to nam zobaczyć zależność między matematyką i naukami ekonomicznymi.

Minione dni od wtorku do piątku (24-27 listopada 2015) minęły na próbnych egzaminach maturalnych.
We wtorek wszyscy uczniowie trzeciej klasy zmierzyli się z językiem polskim na poziomie podstawowym, a po południu niektórzy podeszli do poziomu rozszerzonego.
W środę królowała matematyka. Z rana rozwiązywano zadania poziomu podstawowego, od 15.00 poziomu rozszerzonego. W między czasie w szkole odbył się Ogólnopolski Konkurs Matematyczny "Alfik".
W czwartek maturzyści sprawdzali swoje umiejętności z języka angielskiego i niemieckiego na obu poziomach.
Wreszcie w piątek nadszedł czas na biologię, geografię, wos, fizykę i historię.
Wszyscy z niecierpliwością oczekujemy na wyniki próbnych egzaminów.

Na razie można porównać swoje odpowiedzi ze wzorcami umieszczonymi na stronie edulandia.pl

 

Dzięki staraniom Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły rozszerzono kolejny program stypendialny.

Już od dziesięciu lat stali mieszkańcy Pelplina mogą otrzymywać stypendia im. Franciszka, Ryszarda i Jana Chryzostoma Ornassów. Zainteresowani uczniowie i studenci składają pracę naukową dotyczącą tematyki lokalnej. Brana jest pod uwagę także postawa życiowa: aktywność kandydata, działanie na rzecz środowiska, otoczenia, bliźniego.
Podobnie jak do niedawna przy przyznawaniu nagród Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin, stypendia Ornassów zawierają zapis ograniczający grono stypendystów do mieszkańców stałych, przez co nie mogli otrzymać go czasowi – w tym większość uczniów Collegium Marianum.
Dzięki pomocy Burmistrza Pelplina, Pana Patryka Demskiego oraz Radnych Rady Miejskiej w Pelplinie na czele z Przewodniczącym, Panem Mirosławem Chyłą, we wrześniu udało się rozszerzyć gminny program stypendialny na mieszkańców czasowych.

Święto Niepodległości naszej Ojczyzny przypadało w tym roku w środę. Mszy św. o godz. 10.00 w pelplińskiej katedrze przewodniczył ks. infułat Tadeusz Brzeziński. Honory pełnił na niej nasz poczet sztandarowy. Po zakończeniu wspólnej modlitwy wszyscy udali się przed pomnik, aby złożyć kwiaty.

W naszej wspólnocie szkolnej historię odzyskania niepodległości przypomniał we wtorek (10 listopada) Pan prof. J. Wiśniewski. W swoim przedłożeniu pokazał jak historyczne podziały zaborów nadal wywierają wpływ na sposób myślenia i postępowania naszych rodaków (ciekawe było zestawienie granic zaborów z wynikami minionych wyborów parlamentarnych). Mowa była także o wyjątkowych postaciach, które zapisały się na kartach walki o niepodległość: J. Piłsudski, J. Haller, I. Paderewski... Profesor wspomniał pochód wojska gen. Hallera przez Pomorze, m.in. defiladę w Pelplinie, ale także zaślubiny Polski z morzem. Całość wypowiedzi została ubogacona pokazem multimedialnym.

08 listopada klasa I wspólnie ze swoim wychowawcą udała się na wycieczkę do Torunia. Rankiem pierwsze kroki skierowaliśmy na Mszę świętą do kościoła Najświętszej Maryi Panny. Naszą bazą w "piernikowym" mieście stał się Fort IV. W toruńskim planetarium uczestniczyliśmy w pokazie "Znaki na niebie". Nie zabrakło zwiedzania miasta. Na naszej trasie znalazła się starówka ze swoją krzywą wieżą. Wyjazd był ubogacony seansem kinowym. Była to niesamowita do integracji, poznania się bliżej i poznania nowych miejsc.

GALERIA

Dnia 9 października odbyła się w naszej szkole XIII Międzynarodowa Olimpiada Lingwistyki Matematycznej. Uczniowie zmierzyli się z zadaniami będącymi połączeniem problemów matematycznych i językowych. Zadania dotyczyły m.in. zapisywania zdań w języku niue używanym przez 8 tysięcy osób mieszkających na polinezyjskiej wyspie, zapisu genealogii w języku rarotonga, odmiany w języku czeskim, a także odszyfrowania tekstu zapisanego w alfabecie stworzonym przez Tomasza Morusa. Wyniki eliminacji szkolnych są dostępne w zakładce nasze osiągnięcia.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy do dalszego zgłębiania tajników lingwistyki matematycznej.

Rafał Deska