Dnia 9 października odbyła się w naszej szkole XIII Międzynarodowa Olimpiada Lingwistyki Matematycznej. Uczniowie zmierzyli się z zadaniami będącymi połączeniem problemów matematycznych i językowych. Zadania dotyczyły m.in. zapisywania zdań w języku niue używanym przez 8 tysięcy osób mieszkających na polinezyjskiej wyspie, zapisu genealogii w języku rarotonga, odmiany w języku czeskim, a także odszyfrowania tekstu zapisanego w alfabecie stworzonym przez Tomasza Morusa. Wyniki eliminacji szkolnych są dostępne w zakładce nasze osiągnięcia.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy do dalszego zgłębiania tajników lingwistyki matematycznej.

Rafał Deska

We wtorek (03 listopada) zawitała do nas telewizja Trwam. Postanowiła nakręcić odcinek programu z cyklu "Ze szkolnej ławki", a przy okazji zebrać materiał do reportażu o Collegium Marianum.

W całym przedsięwzięciu główną rolę z naszej strony odegrał Pan prof. Jan Wiśniewski, który poprowadził pokazową lekcję z historii. Tym razem lekcja odbyła się w zabytkowym, średniowiecznym, pocysterskim refektarzu.

W ekipie telewizyjnej odkryliśmy naszego absolwenta Jakuba Gralę, który studiuje dziennikarstwo na Wyższej Szkole Kultury Medialnej i Społecznej w Toruniu. Liczymy na dalszą owocną współpracę i czekamy z niecierpliwością na emisję programu.

Początek roku szkolnego jest czasem, w którym najlepsi uczniowie otrzymują stypendia za wyniki z poprzedniej klasy. Wśród nagrodzonych znalazło się kilka osób z naszej szkoły.

W piątek, 23 października w Sali Widowiskowej im. Lubomira Szopińskiego w Kościerzynie z rąk Wojewody Pomorskiego Pana Ryszarda Stachurskiego stypendium Prezesa Rady Ministrów odebrał Błażej Ćwikliński z klasy drugiej. Jest ono przyznawane uczniowi każdego liceum i technikum, który uzyskał najwyższą średnią ocen w swojej szkole. Otrzymuje je ok. 3500 osób.

Natomiast w piątek, 16 października w auli Uniwersytetu Warszawskiego z rąk Ministra Edukacji Narodowej Pani Joanny Kluzik-Rostowskiej stypendium Ministra właściwego ds. oświaty i wychowania otrzymał maturzysta, Marcin Dorochowicz. Jest ono przyznawane uczniom wszystkich typów szkół, którzy uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne. Otrzymuje je ok. 320 osób.

Wreszcie w czwartek, 22 października w Bibliotece Diecezjalnej w Pelplinie nasi uczniowie otrzymali nagrody od władz samorządowych. Starosta Tczewski Pan Tadeusz Dzwonkowski przyznał stypendium sportowe Julianowi Germanowi z klasy drugiej, natomiast Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Pan Patryk Demski przyznał stypendia sportowe Szymonowi Nowakowskiemu – absolwentowi, mistrzowi świata w dalekowschodnich sztukach walki, koszykarzom z drugiej klasy: Julianowi Germanowi oraz Emilowi Zieńce oraz stypendium naukowe maturzyście, Marcinowi Dorochowiczowi. Nagrody te uzyskują uczniowie za osiągnięcia o zasięgu co najmniej wojewódzkim. Stypendium Starosty otrzymuje ok. 50 uczniów z Powiatu Tczewskiego, natomiast Burmistrza – ok. 75 z Gminy Pelplin.

Grupa uczniów naszej szkoły postanowiła włączyć się w akcję krwiodawstwa. Myśl taka, jak sami mówią, zrodziła się już podczas choroby Marco (naszego absolwenta). Swoją postawą chcieli także odpowiedzieć na apel wielu ludzi, którzy potrzebują krwi, o czym informują na społecznościowych portalach internetowych.

W miniony poniedziałek udali się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku. Łukasz oddawał krew po raz drugi, Dominik i Kamil po raz pierwszy. Najpierw, jak wspominają, należało wypełnić bardzo szczegółową ankietę. Pytania dotyczyły m.in. pobytu za granicą, wszelkich przebytych chorób, branych lekarstw itp. Następnie pobrano próbki krwi do analizy. Po pomyślnym wyniku każdy z nich oddał 450 ml krwi. Aby oddać krew, należy mieć ukończone 18 lat i być w pełni zdrowym. Oddawać można ją co dwa miesiące.

Pamiętając akcję "Oddaj z kości garść miłości", postanowili także zarejestrować się w banku dawców szpiku kostnego.

Naturalną i ludzką rzeczą jest ciekawość. Dobrze rozumiana prowadzi do interesujących odkryć i nowego spojrzenia na rzeczywistość. Ciekawość w odniesieniu do drugiego człowieka też okazać może się bardzo pozytywna, gdy chodzi o jego dobro, pamięć o nim i budowanie więzów przyjaźni.
W tak rozumianej ciekawości postawiłem sobie pytania:
- jaką drogą poszli nasi tegoroczni maturzyści?
- jakie wybrali uczelnie,  kierunki studiów?
- co robią?
Dzięki zdobyczom techniki (telefony, internet) udało się nawiązać kontakt z gremium absolwentów.

Większość z nich (26/28) podjęła dalszą naukę i skierowała kroki na wyższe uczelnie.
Wybór uczelni i kierunków pokazuje bogactwo i różnorodność zainteresowań naszych uczniów.
Wśród uczelni pojawiają się te związane z naszym rejonem, jak i te bardziej odległe: Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Wrocławska. Mamy więc studentów na Akademii Muzycznej, Akademii Morskiej, Collegium Medicum. Liczne grono postanowiło odpowiedzieć na głos Bożego powołania i podjęło się formacji filozoficzno-teologicznej w seminariach duchownych (6/28).
Absolwenci 2015 zainteresowali się tak tradycyjnymi kierunkami (filologia polska, historia, matematyka, administracja), jak i dość oryginalnymi (inżynieria systemów, kryminologia, mechatronika).
Niektórzy usiłują pogodzić pracę ze studiami - w trybie niestacjonarnym studiuje 6/26 tegorocznych maturzystów.
Szczegóły prezentują poniższe wykresy.

Wszystkim życzymy sił i zapału oraz Bożej mądrości w rozwijaniu swojej wiedzy i swoich umiejętności.

W poniedziałek, 19 października nowy samorząd uczniowski przygotował bardzo miłą niespodziankę dla nauczycieli naszej szkoły. Tego dnia spotkaliśmy się wieczorem w sali 202, by wziąć udział w nietypowej grze jeden z dziesięciu. Spotkanie poprowadził słynny koszykarz Emil Zieńko. Do pojedynku stanęli wywołani przez niego nauczyciele. Turniej składał się z trzech rund. Pytania okazały się nader trudne, podchwytliwe i zaskakujące. Dotyczyły nie tylko wiedzy naukowej, ale także znajomości seriali (np. M jak miłość), czy realiów szkoły i zamiłowań uczniów (św. Filomena). Zwyciężył p. prof. Jan Wiśniewski, a wszyscy pozostali uczestnicy otrzymali nagrodę pocieszenia. Za wyśmienitą zabawę i pomysł - dziękujemy :P