W piętek i sobotę (02 i 03 czerwca) odbywała się w naszym liceum XIII ogólnopolska konferencja naukowa "Język - szkoła - religia" pod hasłem Dialogując z Innym.

Wśród wielu interesujących referatów warto zauważyć przynajmniej niektóre.

Pani prof. dr hab. Izabela Kępka przedstawiła Tego, który łączył... - o Janie Pawle II w piosenkach religijnych. O języku i stylu homilii oraz kazań ks. K. Marcyńskiego mówiła Pani prof. dr hab. B. Matuszczyk w referacie Dialogując z innym - dorosłym, młodym, dzieckiem. Rola religii jako wsparcie w nawiązaniu dialogu z Bogiem była głównym motywem wystąpienia Pani dr A. Rayzacher-Majewskiej, które opatrzono ciekawym hasłem Rozmawiać z Niewidzialnym. Modlitwy poetyckie Juliasza Słowackiego jako dialog z Innym ukazała Pani dr Monika Kulesza. Krótką "rozprawę" o Marii Magdalenie między katolikiem, protestantem a prawosławnym zaprezentowała Pani mgr Małgorzata Chuk.

Bogactwo myśli, podjętych tematów z przeróżnych dziedzin nauki, które połączył DIALOG Z INNYM, stało się źródłem inspiracji, natchnień i motywów łączących język, szkołę i religię.

Podstawą zakwalifikowania kandydata do nauki w Liceum Katolickim Collegium Marianum jest świadectwo ukończenia gimnazjum, wynik testów gimnazjalnych i rozmowy kwalifikacyjnej.

Terminy:
• do 22 czerwca 2017 - Składanie dokumentów.
• 24 czerwca 2017 - Rozmowa kwalifikacyjna; dostarczenie oryginałów lub potwierdzonych kopii świadectw ukończenia gimnazjum i potwierdzonych kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Kopie muszą być potwierdzone przez dyrektora gimnazjum, które ukończył kandydat.
• 26 czerwca 2017, godz. 9.00 - Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły z zaznaczeniem punktacji oraz podanie progu punktowego.

Spektakl na postawie „Kubusia Fatalisty i jego pana” Denisa Diderota
wystawiony przez uczniów klasy drugiej
z okazji zjazdu absolwentów i zakończenia nauki w Collegium klas trzecich

Osoby:

Kubuś Fatalista – Bartek Załucki

Pan – Julian Gołębiewski

Kramarz (Żyd) – Kacper Morawski - Jaswal

Sędzia – Krzysztof Posorski

Tłum – Aron Kumor, Cezary Młyński, Stanisław Młyński, Ignacy Szymański

Reżyseria – Mateusz Marchlewski

Scenariusz – Helena Serocka

Oprac. Muzyczne – Karol Morawski-Jaswal

Dźwięk – Paweł Wilczewski 

„Śladami legend Romualda Frydrychowicza” (nota bene absolwenta naszej szkoły), taki podtytuł noszą nasze warsztaty informatyczno-interdyscyplinarne, które odbywają się jeden raz w tygodniu w projekcie „Nowoczesna Szkoła” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Uczniowie odnajdują i prezentują legendy związane z okolicznymi pomnikami przyrody, bądź ciekawymi formami terenu. Dodatkowo uczestnicy warsztatów biorą udział w koncertach, słuchając m.in. średniowiecznego chorału gregoriańskiego. Uczestniczyliśmy także w wykładach na temat badań archeologicznych, które rozbudziły w nas ciekawość, chęć poszukiwań, odkrywania i badania okolicznych terenów.

Z przymrużeniem oka tegoroczni absolwenci zostali wpisani w ramy słynnej dobranocki.

Uczniowie klasy IIIa zostali włączeni do plemienia "Smerfus Anticus", zaś klasy IIIb do plemienia "Smerfy z kosmosu".

A oto ich charakterystyka:

Działające w Collegium Marianum koło robotyki opracowało, wykonało i uruchomiło systemy monitorowania jakości powietrza w Pelplinie. Czujniki powstały w ramach naszego zaangażowania w projekcie "Pogromcy Pyłów" realizowanym przez Stowarzyszenie Miłośników Pelplina. Zdobyta wiedza i doświadczenie, a także budowane od kilku lat zaplecze techniczne szkolnej pracowni robotycznej umożliwia rozwijanie pasji i zdolności zarówno konstrukcyjnych jak i elektronicznych. Nasza pracownia posiada 6 zestawów Lego Mindstorms, 16 zestawów rozwojowych Raspberry PI 3.0, niezliczoną ilość komponentów i układów wykonawczych takich jak sterowniki silników, czujniki, elementy optoelektroniczne.
Zbudowane przez nas systemy monitorowania są autonomicznymi urządzeniami pracującymi w technologii bezprzewodowej, umożliwiającymi ciągłe monitorowanie parametrów powietrza w zakresie zanieczyszczenia pyłami PM1, PM2.5, PM10. Wyniki pomiarów można obserwować "na żywo" w internecie pod adresem: eko.smp-pelplin.pl