1.  T. Gładkowska 
2.  W. Gólnik 
3.  J. Grochowski 
4.  H. Gutkowska 
5.  J. Gwizdalski 
6.  Z. Gwizdalski 
7.  A. Kamiński
8.  B. Konieczny 
9.  R. Litwiniuk 
10. A. Nakielski 
11. R. Politowski 
12. J. Pryczkowski 
13. K. Rybski 
14. Z. Serwin 
15. J. Sobota 
16. B. Wilczewski