Grono Pedagogiczne:
JE. Ks. dr Kazimierz Józef Kowalski – Biskup Chełmiński
Ks. J. Grochocki – rektor
Ks. J. Buxakowski – wicerektor
Siostra H.  Żepijówna OSU
Ks. J. Lewandowski
Ks. E. Tkaczyk
Ks. K. Dąbrowski
Ks. R. Wiśniewski
Ks. J. Rocławski
Ks. Sz. Dreszler

1. Z. Balewski
2. J. Budzisz
3. St. Człapa
4. St. Ebertowski
5. J. Glamowski
6. St. Glamowski
7. J. Kiełpikowski
8. L. Kiersznikiewicz
9. J. Kunz
10.St. Leliński
11.St. Lemanczyk
12.Fr. Lepak
13.P. Libront
14.R. Maciejewski
15.A. Nelka
16.K. Petersen
17.A. Plenikowski
18.B. Przerocki
19.A. Rozkwitalski
20.W. Rrzempowski
21.G. Sierocki
22.Śliwiński
23.J. Trzebiatowski