wychowawca: Helena Serocka

1. BOBER Artur

2. BUKOWSKI Sebastian

3. DĄBROWSKI Mikołaj

4. DEPTUŁA Łukasz

5. DOROCHOWICZ Marcin

6. HUZAREK Wojciech

7. KĘSIK Jarosław

8. KREFT Mateusz

9. LESZCZYŃSKI Mateusz

10. MAZUR Karol

11. MECHLIŃSKI Paweł

12. NARLOCH Dominik

13. PEPLIŃSKI Bartosz

14. PREJC Maciej

15. ROŻEK Kamil

16. STUDZIŃSKI Wiktor

17. TISSLER Paweł

18. ZAKRZEWSKI Dominik