Grono pedagogiczne:
JE ks. K. J. Kowalski – Biskup Chełmiński
Ks. prałat J. Grochocki – rektor
Ks. dr J. Buxakowski – dyrektor
Siostra Hilaria Żepijówna OSU
Ks. J. Lewandowski
Ks. K. Dąbrowski
Ks. E. Piszcz
Ks. J. Rocławski
Ks. Sz. Dreszler
Ks. R.  Wiśniewski
Ks. T. Tkaczyk

1. E. Gowin
2. Cz. Kopiszka
3. F. Kulas
4. Majkowski
5. K. Matyja
6. R. Mieczkowski
7. A.Orzechowski
8. St. Reich
9. J. Rekowski
10.J. Szlaga
11.J. Witkowski
12.St. Zaborowski