Absolwenci   1951
Prywatnej Szkoły  Ogólnokształcącej Stopnia Licealnego im. Stolicy Biskupiej w Pelplinie
Grono Pedagogiczne:
Florian Smykal – dyrektor
ks. Tadeusz Bartkowski
ks. Kazimierz  Dąbrowski
Zofia Bystrzycka
Egon Tkaczyk
ks. Roman Wiśniewski 
M. Murawska

1.  Brejska Ludmiła
2.  Brzeziński Julian
3.  Dąbrowski Jerzy
4.  Dejna Benedykt
5.  Górski Kazimierz
6.  Haftka Tadeusz
7.  Janeczkówna Zofia
8.  Kubasik Zbigniew
9.  Kleister Serwiliusz
10. Komorowski Bernard
11. Konkolewski Henryk
12. Markowska Leokadia
13. Mrozek Zdzisław
14. Murawska Maria
15. Narzyńska Maria
16. Narzyński Władysław
17. Ossowski Walenty
18. Pelzer  Zygmunt
19. Płotka Tadeusz
20. Podhorodecka Maria
21. Pudełko Mieczysław
22. Rynkowski Kazimierz
23. Sikorski Włodzimierz
24. Skibicki  Jan
25. Szamocka Janina
26. Szczypińska Chwalimira
27. Szymczak Mieczysław
28. Tochówna Maria
29. Urbanowicz Teresa
30. Wojciechowski Włodzimierz
31. Wysocki Antoni
32. Zbilski B.