Wychowawca: Barbara Jakusz

1. FORMELA Konrad 
2. HUZAREK Tomasz
3. JAŻDŻEWSKI Marcin
4. KOSTUCH Łukasz
5. KROPIDŁOWSKI Krzysztof
6. LITWIŃSKI Jakub
7. MAKAREWICZ Szymon
8. MALESZYK Michał
9. PISKORSKI Grzegorz
10. STENKE Damian
11. ZIELIŃSKI Alan
12. ZIEMAN Przemysław